Dansk Boligforsikring er et forsikringsselskab, der har eksisteret siden 2002, og som tilbyder boligforsikringer. Som forbruger kan du tegne to forskellige forsikringer: en ejerskifteforsikring og en sælgeransvarsforsikring. Selskabet har specialiseret sig i netop disse to produkter, og er i dag den førende udbyder af ejerskifteforsikring, hvis man måler på markedsandel. I tredje kvartal i 2018 havde selskabet en markedsandel på 34 procent.

En af de ting, der har gjort Dansk Boligforsikring populære i forhold til at vælge forsikring, er kombinationen af god dækning og konkurrencedygtig pris. Der er stor forskel på, hvad en ejerskifteforsikring kan koste, og prisen er og bliver et vigtigt parameter. Derudover er der det faktum, at der er tale om et nicheselskab. Det vil sige, at det er et relativt snævert område, der tilbydes produkter inden for. I dette tilfælde boligforsikringer. Det betyder, at alle medarbejdere er specialister,og den viden, de ansatte har, er dybdegående og relevant for dig som kunde.

Ejerskifteforsikringen: en tryghed til boligkøber

En ejerskifteforsikring dækker overordnet set de skjulte skader, fejl og mangler, som du opdager i din nye bolig. Der skelnes dog mellem de skader, som allerede var til stede ved indflytning (men som du ikke var bevidst om), og de der først opstår efter indflytning. En husforsikring er beregnet til sidstnævnte, og en ejerskifteforsikring til førstnævnte. Før skaden skal kunne dækkes af forsikringen, er det et krav, at den ikke er beskrevet i tilstandsrapporten. Hvis den gør det, var køber nemlig bekendt med den inden indflytning – eller havde hvert fald forudsætninger for at kende til dem. Det betyder først og fremmest, at du selvfølgelig skal være meget grundig, når du læser tilstandsrapporten.

For nye boligkøbere kan det være en god tryghed at tegne en ejerskifteforsikring, som i (de fleste tilfælde) dækker, hvis der skulle vise sig at være omfangsrige skader på huset, man flytter ind i. Der er selvfølgelig nogle forsikringsbetingelser, som skaden skal ligge inden for rammerne af, hvis den skal dækkes. Og Dansk Boligforsikring anbefaler altid, at disse læses og forstås til fulde, før forsikringen tegnes.

Nogle kunder kan nemlig være af den opfattelse, at ejerskifteforsikringen dækker samtlige mangler ved huset. Det gør den ikke. Den dækker de uventede skader, fejl og mangler. Det vil sige, at hvis der eksempelvis er tale om en skade, som er ganske forventlig set i forhold til husets type og alder, så er det ikke noget, ejerskifteforsikringen dækker. Dansk Boligforsikring oplever ofte fugt i kælderen som en anmeldt skade. Hvis huset er bygget før 1970, hvor man ikke isolerede kælderen på samme måde, som man gør i dag, så vil fugt være en naturlig følge af datidens byggestil. Og dermed vil det ikke være dækket. Du kan læse mere om, hvad en ejerskifteforsikring dækker her.

Hvad skal du vide om efterskifteforsikringen?

Én af de første ting, man som forbruger søger svar på, når man gerne vil tegne en ejerskifteforsikring, er, hvad den koster. Prisen på en ejerskifteforsikring er meget svingende, da flere parametre spiller ind. Først og fremmest er der stor forskel på, hvordan prislejet ligger fra selskab til selskab. Dansk Boligforsikring har altid haft en målsætning om at tilbyde et godt produkt til en fornuftig pris. Af den årsag ligger de også i den lave ende af spektret.

Dertil kommer også parametre som størrelse på huset, alder, byggestil, konstruktion, tilstandsrapport og elinstallationsrapport. De skader, der er nævnt i rapporterne, spiller en stor rolle for, hvad prisen på ejerskifteforsikring bliver. Under alle omstændigheder bør du som forbruger indhente tilbud fra forskellige selskaber for at få et bedre sammenligningsgrundlag.

En anden ting, der ligeledes vedrører det økonomiske aspekt, er selvrisikoen. Når vi snakker selvrisiko på ejerskifteforsikring, kan man snakke om to niveauer. Der er selvrisikoen per skade, og så er der selvrisikoen for hele løbetiden. I Danmark må selvrisikoen per skade ikke overstige 5000 kr. For hele perioden ligger maksbeløbet på 50.000. Hos Dansk Boligforsikring ligger dette beløb dog på 20.000. Læs mere om selvrisiko her.

Kontaktinformation på Dansk Boligforsikring
Adresse: Kanalstræde 10, 1. 4300 Holbæk
Tlf: 59 49 88 44
Email: info@danskboligforsikring.dk

Find også Dansk Boligforsikring på sociale platforme: Facebook, Linkedin, blog og profil på opret.dk. 

Adresse

Adresse:

Kanalstræde 10, 1. 4300 Holbæk

GPS:

55.7204022, 11.7136841

Telefon:
Email:

-