Holmegaardshuset er et opholdssted med base i Fensmark nær Næstved. Et opholdssted er en institution, hvor sociale udsatte har mulighed for at bo, hvis de af den ene eller anden årsag ikke kan være hjemme. Det kan være målgrupper af forskellige aldre og med forskellige problemstillinger, der tager ophold. På Holmegaardshuset er opholdsstedet opdelt i forskellige fløje, hvor hver fløj har sit speciale. Både helt små spædbørn, børn, unge, forældre og familier har mulighed for at bo på Holmegaardshuset. Der kan være tale om enten planlagt eller akut ophold.

Find kontakt på Holmegaardshuset her.

Der kan være mange årsager til, hvorfor man som barn, voksen eller familie har brug for hjælpen fra et bosted. Som barn eller ung kan man have oplevet stor omsorgssvigt fra sine nærmeste, eksempelvis på grund af misbrug, vold eller sygdom i familien. Som forælder – eller kommende forælder – kan man opleve, at man ikke er i stand til at agere ansvarlig omsorggiver på en måde, der sikrer barnets udvikling og trivsel. I sådanne tilfælde er der klare fordele i at gribe tidligt ind og hjælpe forældrene med at udvikle de rette kompetencer, der skal til.

Kompetencer og uddannelse på Holmegaardshuset

På et opholdssted skal der være de rette kompetencer til stede hos medarbejderne, før man kan hjælpe, støtte og arbejde med de borgere, der kommer. Fagligheden fylder meget på Holmegaardshuset, hvor der også er implementeret kontinuerlig efteruddannelse. Alle ansatte har opkvalificering årligt med mindst 40 lektioners undervisning. Udover de interne uddannelser, der sikrer medarbejdernes høje faglighed og opdatering på vidensområdet, udbydes der også eksterne uddannelser. Du kan læse om alle Holmegaardshusets uddannelser her.

Formålet med det store fokus på uddannelse er at kunne tilbyde den bedst mulige hjælp til de borgere, der tager ophold. I mange tilfælde har borgerne oplevet dyb svigt, hvilket kan have sat tydelige aftryk. Såfremt det påvirker den måde, de interagerer og handler i forskellige sociale sammenhænge på negativ vis, er det nødvendigt at arbejde med problemerne. Men for at forstå de problemer, der ligger bag adfærden, og ikke desto mindre få borgeren til at forstå den komplekse sammenhæng, kræver det høj faglighed. 

Læs om socialpædagogiske emner og perspektiver

Holmegaardshuset er at finde på forskellige sociale platforme og kanaler. Det indebærer blandt andet Facebook, LinkedIn og blog. Der tages udgangspunkt i faglige emner af varierende størrelse. Det kan være et fagligt perspektiv på en verserende problemstilling, det kan være et fagligt perspektiv, der karakteriserer tilgangen på Holmegaardshuset, det kan også være råd og tips, som man som forælder kan bruge i samspillet med sit barn. Indholdet er både henvendt til personer med socialpædagogisk baggrund, men også til privatpersoner.

Find Holmegaardhusets faglige profil på LinkedIn her. 

Holmegaardshuset er repræsenteret på flere platforme, hvorfor du med fordel kan følge dem på både Facebook og på deres blog. Tager du et kig på hjemmesiden, kan du finde info på, hvilke uddannelser opholdsstedet udbyder, hvilke faglige perspektiver der lægger grobund for arbejdet, og hvilke værdier der generelt arbejdes ud fra. Disse perspektiver er også med til at danne ramme om de faglige artikler, som Holmeggardshuset deler.

Find sociale tilbud på Holmegaardshuset her.

Hvis du vil læse mere om, hvad Holmegaardshuset tilbyder, og hvad man kan få ud et ophold, kan du finde info på følgende sider:

Profil på erhverv.org

Formelle oplysninger

Profil på advertise

– Ledige stillinger

Adresse

Adresse:

Holmegaardsvej 4, Fensmark, 4684 Holmegaard

GPS:

55.2797063, 11.8049747

Telefon:
Email:

-